Disclaimer
 
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Hametha.
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hametha. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Hametha met zorg is samengesteld, is Hametha niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.
 
Alle informatie op deze website wordt door Hametha met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hametha behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Hametha alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hametha niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
TerugTerug
Home     Sitemap     Disclaimer     Contact     Over ons